Op verzoek van de politie Drenthe is er wederom gezocht naar een vermiste vrouw die al langere tijd wordt vermist. Omdat het een groot zoekgebied betrof, is er grootschalig gezocht met de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties. Door aanwijzingen kon er weer een zoekgebied worden vastgesteld. Het betrof een zoekgebied met bos, duingebied en twee campings. Er is samen gezocht met de Veteranen Search Team die hun eigen gebied hebben afgezocht. De weersomstandigheden waren vandaag gelukkig gunstig en er is heel veel terrein afgezocht. ZoekJeMee heeft de zoekactie ondersteund. Vanuit de SRO hebben er 47 honden en 87 personen aan de zoekactie deelgenomen. Delta Reddingshonden Groep heeft met 4 honden en 8 personen aan de zoekactie deelgenomen. We willen de politie en PWM danken voor de fijne samenwerking. Door de gastvrijheid van restaurant het Ruiterhuys hadden we een perfecte plek om de grote groep reddingshonden te ontvangen en het mogen parkeren van onze mobiele centrale post inzetvoertuig (CP) van waaruit de zoekactie werd gecoördineerd. Helaas heeft het ondanks alle professionele inzet niet geleid tot het terug vinden van de vermiste 43 jarige vrouw. Wij wensen de achterblijvers veel sterkte bij de verdere verloop van deze vermissing.