Vrijdag 3 juli is in Oude Tonge met drie reddingshondenorganisaties gezocht naar een 83-jarige demente man. Woensdag 1 juli was de man voor het laatst gezien. De politie had eerder al gezocht met een helikopter en speurhonden. Op verzoek van de familie en in samenwerking met de politie en brandweer hebben RHH, DRG en RHWZ zaterdag naar de man gezocht. De coördinatie was in handen van RHWZ. Vanwege de warmte is ervoor gekozen om ’s avonds te zoeken. Met een trailhond van de RHWZ is een poging gedaan richting te kunnen bepalen. Op verschillende plekken in Oude-Tonge is gezocht, waaronder langs enkele groenstroken en watergangen. Ook buurtbewoners hebben die avond gezocht. Rond 23.30 uur is de zoekactie beëindigd. Helaas is de man niet aangetroffen. In totaal zijn 10 honden en 19 mensen ingezet. De DRG was aanwezig met 3 honden en 7 mensen.